Τιμή

Οι εξελίξεις στην χώρα μας δεν θα μπορούσαν να μας αφήσουν ανεπηρέαστους ειδικά στο θέμα των τιμών! Για αυτό το λόγο ΟΛΕΣ μας οι τιμές είναι εξαιρετικά χαμηλές και προσιτές για όλους.